UMS Population Alert System

Contact Data Management

Få PIN kod

   

Private Personlig

Business Kontaktperson företag

   
Skriv in koden ovan. Det är ingen skillnad på stora och små bokstäver

Kommer du att varnas?

UMS Varningsservice används till att informera invånare om kritiska händelser som t.ex gasläckor ,bränder, ras och tsunami eller mindre kristiska händelser som störningar i energi och vattenförsörjningen.

Typiska användare av vår varningsservice är polisen , kommuner, kommunala bolag, energibolag och renhållningsbolag.

För att försäkra oss att dom flesta blir varnade så använder vi oss av olika register med personer och företag från olika källor. Tyvärr kan det ändå hända att vi saknar information om dig eller ditt företag. Från denna sida kan du kontrollera vilken information som är registrerad på dig eller ditt företag. Du kan även ändra och lägga till information

Våra register används endast av våra varningstjänster och inte i kommersiellt syfte.

Privatpersoner: Registret är i huvudsak baserat på data från Bisnode, men det innehåller också data som invånarna själva lagt till.

Företag: Registret är i huvudsak baserat på data från Bisnode, men det innehåller också data som företagen själva lagt till.